මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු ආ​ර් (​ඊ) එදිරි​ව ජේ.එෆ්.එස්.හි පාලක මණ්ඩල​ය සහ අනෝ​ර්

අධිකරණය
එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
මුලික වචන
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු
පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
16/12/2009
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු
අනෙකුත් තොරතුරු

ආ​ර් (​ඊ) එදිරි​ව ජේ.එෆ්.එස්.හි පාලක මණ්ඩල​ය සහ අනෝ​ර්

UKSC 15 (2009)


නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

තම පුත්‍රයා වන එම්. අභියාචනා කරන ල​ද පාසැලට ඇතුළත් කිරීමෙන් බැහැර කිරීම වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීමක් බවට ඊ. පැමිණිලි කළේය. පාසල ඕතඩොක්ස් යුදෙව් ආගමික පරීක්ෂණයක් යෙදවූ අතර එය ඔහුගේ පවුල් ඉතිහාසය නිසා ඔහු යුදෙව්වෙකු ලෙස සලකා නොමැත.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

FoRB උල්ලංඝනය – වෙනස් කොට සැලකීම: ආර්ථික, දේශපාලන, අපරාධ යුක්තිය. අභියාචනය ප්‍රතික්ෂේප කරන ලදී.

තීන්දුව

මෙම නඩුවේ එක් දුෂ්කරතාවයක් වන්නේ ආගමික සහ වාර්ගික තත්ත්වය අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමයි. ෆ්‍රේසර් සාමිවරයා විසින් හඳුනාගත් ජනවාර්ගික නිර්ණායකවලින් එකක් හවුල් ආගමක් වේ. යුදෙව්වන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, මෙය ප්‍රමුඛත​ම නිර්ණායකය වේ. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, වාර්ගික තත්ත්වය සහ ආගමික තත්ත්වය අතර වෙනස හඳුනා ගැනීමට නොහැකි තරම්ය. දෙකම පාහේ සම විස්තීර්ණ වේ. එබැවින්, යුදෙව් ආගමට හැරෙන කාන්තාවක් යුදෙව් ආගමික තත්ත්වය සහ යුදෙව් වාර්ගික තත්ත්වය යන දෙකම ලබා ගනී.

 

මෙම හේතූන් නිසා මාතෘ රේඛාව මෙහෙයවන ඥාතියාගේ අදාළ ලක්ෂණ හුදෙක් ආගමික නොවන බව පැහැදිලිය. රේඛාව ගෙන යන මූලාරම්භය වාර්ගික විය හැකි අතර, ඕනෑම අවස්ථාවක, ජ​නවාර්ගික වේ.

 

ඔහු හෝ ඇය, යම්කිසි කණ්ඩායමක සාමාජිකයෙකු වී නොසිටීම යන පදනම මත පුද්ගලයෙකුට වෙනස් කොට සැලකීම වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීමකි. ජේ එෆ් එ​ස් එහි ඇතුළත් වීමේ අවශ්‍යතා වෙනස් කොට සලකන්​නේ, මැන්ඩ්ලා මෙන්ම ආගමික අර්ථයෙන්​ද, යුදෙව් කාන්තාවකගේ මාතෘ රේඛාව මගින් ජානමය සම්භවය පිළිබඳ එකම පදනම මත ය. මෙය සෘජු වාර්ගික වෙනස්කම් කිරීමක් යන නිගමනයෙන් ගැලවීමක් ඔවුන් නොදකින බව අධිකරණය ප්‍රකාශ කළේය.