මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු එස්.එම්.සී. 2014 අංක 1 සහ අන්‍ය​යෝ (2013.9.222 වන පෙෂාවර්හි දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සහ චිත්‍රාල්හි කලාෂ් ගෝත්‍රිකයන්ට සහ ඉස්මයිලිවරුන්ට එල්ල වූ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් සුඕ මොටෝ ක්‍රියාව​න්)

අධිකරණය
පකිස්ථානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
මුලික වචන
(මෙයට ප්‍රශ්නගත නිශ්චිත නීතිය සහ එකී නීතියේ විධිවිධාන පිළිබඳ සඳහන ඇතුළත් වේ.)
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු
පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
09/06/2014
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු
අනෙකුත් තොරතුරු

එස්.එම්.සී. 2014 අංක 1 සහ අන්‍ය​යෝ (2013.9.222 වන පෙෂාවර්හි දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සහ චිත්‍රාල්හි කලාෂ් ගෝත්‍රිකයන්ට සහ ඉස්මයිලිවරුන්ට එල්ල වූ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් සුඕ මොටෝ ක්‍රියාව​න්)

(එස්. එම්.සී අංක 1 2014)

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

2013.9.22 දින පෙෂාවර්හි දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සහ ​කාලාෂ් ගෝත්‍රිකයන්ට තර්ජන කිරීම සහ චිත්‍රාහි ඉස්මයිලිවරුන් ඉස්ලාම් ආගම තුළ වෙනත් නිකායකට හැරීමට එකග නොවූවො​ත් මරණයට මුහුණ දීමට බල කිරීම සම්බන්ධයෙන් රේ සුඕ මොටෝහි ක්‍රියාමාර්​ග.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

FoRB උල්ලංඝනය – හෘද සාක්ෂිය (එනම් තමන් කැමති ආගමක් තිබීම හෝ තෝරා ගැනී​ම); වෙනස් කො​ට සැලකී​ම

තීන්දුව

(1)20 වැනි වගන්තියේ සඳහන් ආගමික නිදහසට ඇති අයිතිය , පකිස්ථානයේ සුළුතර ආගම්වල ආගමික නිදහස ආක්‍රමණය කිරීමේ බලපෑමක් ඇති කරන ආකාරයෙන් අර්ථකථනය කරන්නේ නම් එය බුද්ධිමය ප්‍රතිවිරෝධතාවකි.

 

(2)පකිස්තානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අවස්ථා ගණනාවකදී ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් සම්මතයන් ගෙන දක්වා ඇත. හෘද සාක්ෂියේ නිදහස ආගමේ නිදහසෙන් වෙන් කළ නොහැකි බව මෙම විධිවිධාන පිළිබඳ හිස් කියවීමෙන් පැහැදිලි වේ. හෘදය සාක්ෂියේ නිදහස පුද්ගල අයිතිවාසිකමක් වන අතර, ආගමට ඇති අයිතිය සද​හා පුද්ගල සහ ප්‍රජාව පදනම් කරගත් අර්ථයන් ඇත. ආණ්‌ඩුක්‍රම ව්‍යවස්‌ථාවේ 20 වැනි වගන්තියේ (අ) උප වගන්තිය, ආගමික නිදහස සඳහා ඇති අයිතියේ පුද්ගල සහ වාර්ගික ස්වභාවය, එය “සෑම පුරවැසියෙකුටම” සහ සෑම ආගමික නිකායකටම සහ එහි සෑම නිකායකටම” ආමන්ත්‍රණය කරන අතර එක් අංශයකට අනෙකාට පරදවා යාමට නොහැකි බැව පිළිගනී.

 

එපමණක් නොව, ආගමික නිදහස පිළිබඳ පුද්ගල පැතිකඩ අන්තර්-ආගමික හා අන්තර්-ආගම් ගැටුම් යන දෙකටම අදාළ වේ.

(3)’තමන්ගේ හෝ වෙනත් ආගමික ප්‍රජාවන්ට එරෙහිව ප්‍රජාවගේ අයිතිවාසිකම් මෙන්ම පුද්ගලයාගේ අයිතිය සහතික කිරීම සඳහා සමාජයේ ආගමික නොඉවසීම තුරන් කිරීමේ අවසාන අරමුණින්, 20 වැනි වගන්තිය අර්ථකථනය කළ යුතුය.

(4) විනිශ්චයේ පිටු 30-31 පකිස්ථානයේ ආගමික සුළුතරයන් සම්බන්ධයෙන් අදාළ පකිස්ථාන නියෝජිතායතන වෙත නිකුත් කරන ලද උපදෙස් ලැයිස්තුවක් සපයයි.