මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු එස්.ඒ.එස්. එදිරිව ​ප්‍රංශය

අධිකරණය
මානව හිමිකම් පිළිබඳ යුරෝපීය අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
ඩීන් ස්පිල්මන්, ජනාධිපති, ජෝසෙප් කැසඩෙවෝල්, ගිදෝ රයිමොන්ඩි, ඉනෙටා සිමෙල් මාර්ක් විල්ගර්, බොස්ටන් එම්. සුපෙන්සික් එලිසබෙත් ස්ටෙයිනර් ඛාන්ලර් හජියෙව්, මිර්ජනා ලාසරෝවා ට්‍රජ්කොව්ස්කා, ලෙඩි බියන්කු, ගනා යුද්කිව්ස්කා, අන්ජෙලිකා නස්බර්ගර්, එරික් මෝසෙ, ඇන්ඩ්රේ පොටෝකි, පෝල් ලෙමෙන්ස්, හෙලෙනා යෙදැර්බ්ලොම්, අලෙස් පෙය්හල්
මුලික වචන
2010 ඔක්තෝම්බර් 11 දින නීතිය "ප්‍රසිද්ධ ස්ථානවල මුහුණ සඟවා ගැනීම තහනම් කිරීම"
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු
පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
01/07/2014
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

පැමිණිල්ල නිෂ්ප්‍රභා කර​න ලදී.

අනෙකුත් තොරතුරු

එස්.ඒ.එස්. එදිරිව ​ප්‍රංශය

නො. 43835/11

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

සම්පූර්ණ මුහුණු ආවරණ තහනමට අභියෝග කිරීමට ප්‍රංශ පුරවැසියෙකු ප්‍රංශයට එරෙහිව අයදුම්පතක් ගොනු කළේය. (2010 ඔක්තෝබර් 11 දිනැති අංක 2010-1192 නීතිය 2011 අප්‍රේල් 11 වන දින ප්‍රංශයේ බලාත්මක වූ අතර, එය ඕනෑම පුද්ගලයෙකුට ප්‍රසිද්ධියේ තම මුහුණ සඟවා ගැනීම තහනම් කරයි).

 

මුහුණු ආවරණයක් පැළඳ සිටින කාන්තාවක් ලෙස මෙම තහනම මගින් ඇයගේ පෞද්ගලික ජීවිතයට ඇති අයිතිය, ආගමික නිදහස, අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ වෙනස් කොට සැලකීමට ලක් නොකිරීමේ අයිතිය උල්ලංඝණය වන බව ඇය තර්ක කළාය.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

FoRB උල්ලංඝනය – ප්‍රකාශනය: වන්දනය, අනුගමනය කිරීම, පිළිපැදීම, ඉගැන්වීම

තීන්දුව

  • ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් 9(2) වගන්තියේ විෂය පථයට අයත් වන පරිදි රාජ්‍යයේ නීත්‍යානුකූල අරමුණු දෙකක් අධිකරණය විසින් පිළිගත්තේය.

 

  • මහජන ආරක්‍ෂාව ආරක්‍ෂා කිරීම (බිල්පත සමඟ ඇති පැහැදිලි කිරීමේ සංදේශයේ මෙම අරමුණ ගැන සඳහන් කිරීමෙන් පෙන්නුම් කෙරේ); සහ

 

  • අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම. දෙවැන්න පදනම් වී තිබු​නේ අරමුණක් ව​න “සමාජයේ අවම ජීවන අවශ්‍යතා සඳහා සැලකීමක් දැක් ​වීම” – නැතහොත් සියලු දෙනා​ම “එකට ජීවත්වීම”- සමහර තත්වයන් යටතේ, අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමේ නීත්‍යානුකූල අරමුණ සමඟ සම්බන්ධ විය හැකි බවයි. “ මුහුණු වැසෙන වැස්මකින් අන් අයට එරෙහිව මතු කරන ලද බාධකය… එකට ජීවත්වීම පහසු කරන සමාජීය අවකාශයක ජීවත් වීමට අන් අයට ඇති අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීමක් බව වගඋත්තරකරු විසින් වටහාගෙන ඇති බ​ව”අධිකරණය පිළිගත්තේය.

 

 

(2) පනවන ලද තහනම අනුගමනය කරන ලද අරමුණට සමානුපාතික ලෙස සැලකිය යුතු බව එනම් “අන් අයගේ අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කිරීමේ” අංගයක් ලෙස “එකට ජීවත්වීමේ” කොන්දේසි ආරක්ෂා කිරීම”, එසේ හෙයින් සම්මුතියේ 8 හෝ 9 වගන්ති උල්ලංඝනය කිරීමක් දක්නට නොලැබුණු බව අධිකරණය තීරණය කරන ලදී.