මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු යිඕ බු ම් යුන් (Yeo-Bu m Yoon)සහ මියුන්ග් ජින් චෝයි (Myung-Jin Choi) එදිරිවකොරියානු ජනරජය

අධිකරණය
මානව හිමිකම් කමිටුව (ICCPR)
විනිසුරු මඩුල්ල
මුලික වචන
සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේ 18 ව්‍යවස්ථාව
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු
  1. මුහොනෙන් එදිරිව ෆින්ලන්තය (නඩු අංක 89/1981)
  2. ජේ.පී. එදිරිව කැනඩාව, සන්නිවේදනය (නඩු අංක 446/1991
පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
03/11/2006
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

කිසිදු උල්ලංඝනයක් හඳුනාගෙන නොමැත.

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

යිඕ බු ම් යුන් (Yeo-Bu m Yoon)සහ මියුන්ග් ජින් චෝයි (Myung-Jin Choi) එදිරිවකොරියානු ජනරජය

CPR/C/88/D/1321-1322/2004

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

මෙම සන්නිවේදනයේ පැමිණිලිකරුවන් ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් සහ හෘදසාක්ෂිය හේතුවෙන් හමුදා සේවය සඳහා කෙටුම්පත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළහ. හමුදා සේවා පනතේ 88 වගන්තියේ (1 වැනි වගන්තිය) යටතේ ඔවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන නඩු පවරන ලදී.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම – හෘදසාක්ෂිය (එනම් තමන් කැමති ආගමක් තිබීම හෝ පිළිගැනීම); වෙනස් කොට සැළකීම

තීන්දුව

18 වැනි වගන්තියේ 1.3 ඡේදය යටතේ ආගමික විශ්වාසයන් ප්‍රකාශ කිරීමේ ආරක්‍ෂිත ආකාරයක් ලෙස හමුදා සේවයට හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරෝධය දැක්වීමේ ප්‍රකාශයක් තක්සේරු කිරීම පිළිබඳ කමිටුව එහි පුර්ව නීති මාලාව සිහිපත් කළේය. තම ආගම හෝ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය නීතියෙන් පනවන ලද සියලුම බැඳීම් ප්‍රතික්ෂේප කිරීමේ අයිතියක් අදහස් නොකරන නමුත්, එය සැබෑ ලෙසම පවතින ආගමික විශ්වාසයට එරෙහිව ක්‍රියා කිරීමට බල කිරීමට එරෙහිව 18 වැනි වගන්තියේ 3 වැනි ඡේදයට අනුකූලව යම් ආරක්ෂාවක් සපයන බව නිරීක්ෂණය කළේය. පුද්ගලයෙකුට මාරාන්තික බලයක් භාවිතා කිරීමට බල කිරීම, ඔහුගේ හෘද සාක්ෂියේ හෝ ආගමික විශ්වාසයන්ගේ අවශ්‍යතා සමඟ බරපතල ලෙස පටහැනි වුවද, 18 වැනි වගන්තියේ විෂය පථයට අයත් වන බවට හා සාමාන්‍ය විවරණ 224 හි ප්‍රකාශිත පොදු අදහස ලෙස කමිටුව සිහිපත් කරයි. අනිවාර්ය සේවය සඳහා කෙටුම්පත් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීම ඔවුන්ගේ ආගමික විශ්වාසයන් සෘජුවම ප්‍රකාශ කිරීමකි. කතුවරුන්ගේ විශ්වාසය සහ වාක්‍යය, ඒ අනුව, ඔවුන්ගේ ආගම හෝ විශ්වාසය ප්‍රකාශ කිරීමට ඇති හැකියාව සීමා කිරීමකි. එවැනි සීමා කිරීම් 18 වැනි වගන්තියේ 3 වන ඡේදයේ විස්තර කර ඇති අවසර ලත් සීමාවන් මගින් යුක්ති සහගත

  • කළ යුතුය, එනම් ඕනෑම සීමාවක් නීතියෙන් නියම කළ යුතු අතර මහජන ආරක්ෂාව, පැවැත්ම, සෞඛ්‍යය හෝ සදාචාරය හෝ අන් අයගේ මූලික අයිතිවාසිකම් සහ නිදහස ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අවශ්‍ය විය යුතුය. කෙසේ වෙතත්, එවැනි සීමා කිරීම් ප්‍රශ්නගත අයිතියේ හරයට බාධාවක් නොවිය යුතුය.’

 

 

  • කමිටුව සඳහන් කළේ , ‘රාජ්‍ය පාර්ශවයේ නීති යටතේ හමුදා සේවයට එරෙහිව හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරෝධතා පිළිගැනීමට ක්‍රියා පටිපාටියක් නොමැති බවයි. රාජ්‍ය පාර්ශවය තර්ක කළේ, මහජන ආරක්ෂාව සඳහා, එහි ජාතික ආරක්ෂක හැකියාවන් පවත්වා ගැනීම සහ සමාජ සහජීවනය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා මෙම සීමාව අවශ්‍ය බවයි. ජාතික මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව විසින් සකස් කරන ලද හෘද සාක්ෂියට එකඟව විරෝධය දැක්වීම සඳහා වන ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම මත ක්‍රියා කිරීමේ අභිප්‍රාය මෙන්ම එහි ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ විශේෂිත සන්දර්භය පිළිබඳ රාජ්‍ය පාර්ශවයේ තර්කය කමිටුව විසින් සැලකිල්ලට ගන්නා ලදී. අදාළ රාජ්‍ය භාවිතයට අදාළව, අනිවාර්ය හමුදා සේවය කමිටුව තවදුරටත් දක්වන්නේ, රඳවාගෙන සිටින එම රාජ්‍ය පාර්ශ්වයන් වැඩි ප්‍රමාණයක් අනිවාර්ය හමුදා සේවයට විකල්ප හඳුන්වා දී ඇති බවත්, 18 වැනි වගන්තිය යටතේ පැමිණිලිකරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම්වලට සම්පූර්ණයෙන් ගරු කරන්නේ නම් ඒ සඳහා වන විශේෂ අවාසිය කුමක්දැයි පෙන්වීමට රාජ්‍ය පාර්ශවය අපොහොසත් වී ඇති බවත් කමිටුව සැලකිල්ලට ගනී.

 

  • එබැවින්, සම්මුතියේ 18 වැනි ව්‍යවස්ථාවේ 3 වැනි ඡේදයේ අර්ථය තුළ, වර්තමාන නඩුවේ දී ප්‍රශ්නගත සීමා කිරීම අවශ්‍ය බව රාජ්‍ය පාර්ශවය පෙන්වා දී නොමැති බව කමිටුව දක්වන ලදී.

 

සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේ අතිරේක ප්‍රොටෝකෝලයේ 5 වැනි වගන්තියේ 4 වැනි ඡේදය යටතේ ක්‍රියා කරන මානව හිමිකම් කමිටුව, කොරියානු ජනරජය විසින් කරන ලද උල්ලංඝනය කිරීම් සම්බන්ධයෙන් කමිටුව විසින් සොයා ගන්නා ලද කරුණු හෙළිදරව් කරන බව නිගමනය කළේය. ඒ අනුව, සම්මුතියේ 18 වැනි වගන්තියේ, 1 වන ඡේදය, සම්මුතියේ 2 වන වගන්තියේ, 3 (අ) ඡේදයට අනුව, වන්දි ඇතුළු ඵලදායී පිළියමක් පැමිණිලිකරුවන්ට ලබා දීමට රාජ්‍ය පාර්ශවය බැඳී සිටී. අනාගතයේදී එවැනි ගිවිසුම් උල්ලංඝනය කිරීම් වළක්වා ගැනීමට රාජ්‍ය පාර්ශවය බැඳී සිටී.