මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු ඒ.බී.ටී. රසාංග එදිරිව කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති

අධිකරණය
ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රියසාත් ඩෙප්, අගවිනිසුරු ජනාධිපති නීතිඥ ප්‍රියන්ත ජයවර්ධන, විනිසුරු උපාලි අබේරත්න, විනිසුරු
මුලික වචන
ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තිය.
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

පෙත්සම්කරු වෙනුවෙන් එල්මෝර් පෙරේරා

වගඋත්තරකරුවන් වෙනුවෙන් රජයේ නීතිඥ සුරේන් ඥානරාජ්

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
04/08/17
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
විනිසුරු උපාලි අබේරත්න, ජේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

මූලික අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීමට අවසර ලැබුණි.

අනෙකුත් තොරතුරු

ඒ.බී.ටී. රසාංග එදිරිව කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පති

SC/FR 353/2016

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

හැඳින්වීම – ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12(1) වගන්තිය මගින් සහතික කර ඇති සමානාත්මතාවය සඳහා වූ තමාගේ මූලික අයිතිවාසිකම කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා විසින් තම පුත්‍රයා 01 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් උල්ලංඝණය කර ඇති බවට පෙත්සම්කරු (කිතුනුවකු ලෙස බෞතීස්ම වූ) අධිකරණයට පැමිණිලි කළේය. ඒ. බී. අභිෂේක් අනුහස් (කිතුනුවකු ලෙස බෞතීස්ම වී).

 

ඉල්ලීම  – ක්‍රිස්තියානි සිසුන්ට වෙන් කර ඇති කොටසුව යටතේ පෙත්සම්කරු අයදුම්පත ඉදිරිපත් කළේය.

 

සම්මුඛ පරීක්ෂණය – පෙත්සම්කරුගේ පුතා තෝරාගත් ලැයිස්තුවේ නොසිටි නමුත් “පොරොත්තු ලැයිස්තුවේ” අංක 6 ලෙස ස්ථානගත වී ඇත

පෙත්සම්කරුගේ තර්කය – 1960 අංක 05 දරන සහය පාසල් සහ පුහුණු පාසල් (විශේෂ විධිවිධාන) පනතේ 3.2 වගන්තිය සහ 1961 අංක 08 දරන සහය පාසල් සහ පුහුණු පාසල් (පරිපූරක විධිවිධාන) පනත යටතේ (ආගමික කොටසුව) යටතේ ඇතුළත් කර ගැනීමට තම පුතාට අයිතියක් ඇති බව පෙත්සම්කරු කියා සිටියේය.

 

වගඋත්තරකරුගේ තර්කය – 1961 වසරේ කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලැබූ කිතුනුවන් සංඛ්‍යාව දැක්වෙන ලඝු සටහනක් පාසලේ නොමැති බව වගඋත්තරකරු ප්‍රකාශ කළේය. මේ හේතුව නිසා පාසල් ඇතුළත් කිරීමේ චක්‍රලේඛයේ 3.2 වගන්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට නොහැකි බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේය.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

චෝදනා කරන ලද ආගමික හෝ විශ්වාසයේ අයිතිය  උල්ලංඝනය – හෘද සාක්ෂිය (එනම් තමන් කැමති ආගමක් තිබීම හෝ පිළිගැනීම); වෙනස්කොට සැළකීම

තීන්දුව

ආගමික සංයුතියට අදාළ සංඛ්‍යාලේඛන නොමැතිකම සාධාරණ පිළිතුරක් නොවේ. පෙත්සම්කරුගේ අයදුම්පත සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී එම ස්ථාවරය සලකා බැලීමට වගඋත්තරකරු අපොහොසත් වී ඇත. එබැවින් එම 3.2 වගන්තිය සැලකිල්ලට

නොගැනීමෙන් කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා අත්තනෝමතිකව සහ අසාධාරණ ලෙස කටයුතු කර පෙත්සම්කරුගේ මූලික අයිතිවාසිකම් කඩකර ඇත.

 

පෙත්සම්කරුගේ පුත්‍රයා මහනුවර කිංග්ස්වුඩ් විද්‍යාලයේ 01 ශ්‍රේණියට ඇතුළත් කරන ලෙස විදුහල්පතිවරයාට නියෝග කෙරිණි.

 

පිරිවැය සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නියෝගයක් ලබා දී නොමැත.