මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු පොලිස් ස්ථානාධිපති, මීරිගම එදිරිව ජී.තුෂාර ඉන්දික ඇතුළු පිරිසක්

අධිකරණය
අත්තනගල්ල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
සටහන: නීතිමය විධිවිධාන නියෝගයේ සඳහන් නොවේ. තිබෙන කරුණු නීතිමය ප්‍රතිපාදන හඳුනා ගැනීමට ප්‍රමාණවත් නොවේ.
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
12/05/2016
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

සමථ වීම

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

පොලිස් ස්ථානාධිපති, මීරිගම එදිරිව ජී.තුෂාර ඉන්දික ඇතුළු පිරිසක්

අංක . 95713

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

පැමිණිලි පාර්ශ්වයේ පල්ලියට මාසයකට වැඩි කාලයක් ගල් ප්‍රහාර එල්ල විය. දේවගැතිවරයාගේ සමීපතම සාමාජිකයින් විසින් නීතිවිරෝධී ක්‍රියාකාරකම් සිදු කරන බවට ඇති වූ සැකය හේතුවෙන් මෙම ගල් ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇති බව පැවසේ. ප්‍රදේශයේ පොලිසිය එම පැමිණිලිවලට ප්‍රතිචාර දැක්වූයේ එම ගල් සොයා ගැනීමෙනි. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කරුණු විමසීමේදී පොලිසිය විසින් දේවස්ථානයේ වහලයේ සිදුරු 2ක් සටහන් කර ඇති අතර සැකකරුවන් අතළොස්සක් හඳුනාගෙන ඇත.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය සම්බන්ධ ගැටළුව – ශාරීරික හිංසනය

තීන්දුව

ගොඩනැගිල්ලට, එහි වහලයට, දොරවලට සහ ජනෙල්වලට සිදුවූ අලාභහානි සැලකිල්ලට ගනිමින් පාර්ශවයන් එකඟ වී ඇත්තේ රු. 500 සමථ විමකටය.