මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු ඉන්දියාවේ එවැන්ජලිකල් සාමාජිකත්වය ස​හ සමගිය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් දැන්ම ක්‍රියා කර​මු එදිරිව හිමාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය

අධිකරණය
ඉන්දීය මහාධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
දීපක් ගුප්තා, වි. රජීව් ෂර්මා, වි.
මුලික වචන
හිමාචල් ප්‍රදේශ් ආගමික නිදහස පිළිබඳ පනත, 2006, ඉන්දියානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14, 19 (1), 21 සහ 25 වගන්ති.
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

සඳහන් කර ඇති නඩු

1.ගරු. ස්ටැනිස්ලවුස් එදිරිව මධ්‍ය ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය සහ            අන්‍යයෝ, AIR 1977 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය 908

  1. සත්‍ය රන්ජන් මජ්හි සහ තවත් අයකු එදිරිව ඔරිස්සා ප්‍රාන්තය සහ අන්‍යයෝ (2003) 7 ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ නඩු 439
  2. රාම්ජිලාල් මෝ​දි එදිරිව ​උ. ​ප්‍ර. ප්‍රාන්තය, (1957) SCR 860
  3. අරුන් ඝෝෂ් එදිරිව බටහිර බෙංගාල ප්‍රාන්තය, AIR 1970 SC 1228

 

පෙනී සිටි නීතිඥවරය​න්

පෙත්සම්කරුවන් වෙනුවෙ​න්: ජ්‍යෙෂ්ඨ අධිනීතිඥ සුධීර් නන්දරජෝග් මහතා, මහතා/තුන් ආ​ර්.ආ​ර්. ඩේවිඩ් සමඟ, ​පී.​කේ. සිං, අමන් සූඩ්, ටෙහ්මිනා අරෝරා, ලො​රේන් ඕවුන්ග්, ෆෙබින් මැතිව් වර්ගීස් සහ ධීරාජ් පිලිප්, නීතිඥවරුන්.

වගඋත්තරකරුවන් සඳහා: අධිනීතිඥවරයා , ආර්.කේ. බාවා මහ​තා, , අතිරේක අධිනීතිඥ විවේක් සිං තාකූර් මහතා සමඟ වගඋත්තරකරු වෙනුවෙන්.

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
20/08/2012
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
දීපක් ගුප්තා, වි.
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අර්ධ වශයෙන් අභියාචනය පිලිගන්නා ලදී.

අනෙකුත් තොරතුරු

ඉන්දියාවේ එවැන්ජලිකල් සාමාජිකත්වය ස​හ සමගිය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් දැන්ම ක්‍රියා කර​මු එදිරිව හිමාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය

438 of 2011-A / 4716 of 2011 -E

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

2006 හිමාචල් ප්‍රදේශ් ආගමික නිදහස පිළිබඳ පනතේ ව්‍යවස්ථාමය වලංගුභාවය අභියෝගයට ලක් විය. පනත යටතේ සකස් කර ඇති ආගමික නිදහස පිළිබඳ නීති ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට දැඩි ලෙස බලපාන බවත් ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14, 19 (1), 21 සහ 25 වැනි වගන්තිවල විධිවිධාන උල්ලංඝනය කරන බවත් කියා සිටියේය.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

FoRB උල්ලංඝනය – හෘදය සාක්ෂිය (එනම් තමන් කැමති ආගමක් තිබීම හෝ පිළිගැනීම). එමගින්, ආගම සීමා කිරීමේ නඩුවේදී, ඉන්දියාවේ ජීවත්වන සියලුම පුද්ගලයින්ට සමානාත්මතාවයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාපිත ආරක්ෂාවට හිමිකම් ඇති බවත්, එම නි​සා එය ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි බවත් අධිකරණය විසින් සොයා ගන්නා ලදී.

තීන්දුව

  • ‘… අපි පෙත්සම්වලට සීමිත ප්‍රමාණයකට ඉඩ දෙන අතර 2006, හිමාචල් ප්‍රදේශ් ආගමික නිදහස පිළිබඳ පනතේ 4 වන කොටස සහ 2007 හිමාචල් ප්‍රදේශ් ආගමික නිදහස පිළිබඳ රීතියේ 3 වන රීතිය, 14 වැනි වගන්තිය උල්ලංඝණය කිරීමක් ලෙසත්, ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානවලට දැඩි ලෙස බලපාන නිසාවෙන් එ​ය වර්ජනය කරමු.

4 වන වගන්තියට අදාළ ක්‍රියාවන්ට අදාළ වන පරිදි 5 වන රීතිය ද බලය ඉක්මවා යෑමක් ලෙස සලකනු ලැබේ. කෙසේ වෙතත්, පනතේ සහ රීතිවල අනෙකුත් සියලුම විධිවිධාන නීත්‍යානුකූල සහ වලංගු වේ. එම පෙත්සම් දෙකම ඉහත සඳහන් කොන්දේසිවලට අනුව විසඳනු ලැබේ.

 

පරිවර්තනය ​වෙන්නා සම්බන්ධයෙන් ගත් කල, හිමාචල් ප්‍රදේශ් පනත මධ්‍ය ප්‍රදේශ් හෝ ඔරිස්සා පනත්වලට වඩා බොහෝ ඉදිරියට ගොස් ඇති බව අපට පෙනී යයි. අප​ගේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව, ඉන්දියාවේ ජීවත් වන කිසිම පුද්ගලයෙකුට නීතිය හෝ ඉන්දීය ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ III කොටසේ ප්‍රතිලාභ යටතේ, සමානාත්මතාවය නොමැති​ව ​ප්‍රතික්ෂේප වි​ය නොහැකි බව ​ස​හ ඉන්දියානු ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ III කොටස යටතේ සහතික කර ඇති පරිදි තමාගේ නිදහස සඳහා සෑම පුද්ගලයෙකුටම හිමිකම් තිබීම සහතික කරන බව අපි කලින් සාකච්ඡා කළෙමු.