මුල් පිටුව අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු ඔසායි ඔමෝ අමෙ​නාගවොන් එදිරිව ඩෙන්මාර්​ක​ය

අධිකරණය
මානව හිමිකම් කමිටුව (ICCPR)
විනිසුරු මඩුල්ල
මුලික වචන
පිටුවහල් කිරීම, මිනිස් ජාවාරම, 14 වැනි වගන්තිය ICCPR
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

1 වෝසාමෙ එදිරිව කැනඩාව නො. 1959/2010

2.පී. එල්. එදිරිව ජර්මනිය නො. 1003.2001

3.ඒ.සී. එදිරිව නෙදර්ලන්තය නො. 1494/2006

4.පී.කේ. එදිරිව කැනඩාව ​නො. 1234/2003

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
25/09/2013
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාල නැත
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අදා​ල නැත

අනෙකුත් තොරතුරු

අදා​ල නැත

ඔසායි ඔමෝ අමෙ​නාගවොන් එදිරිව ඩෙන්මාර්​ක​ය

2288/2013

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

ඇය වෙනුවෙන් සහ ඇගේ බාල දරුවා වෙනුවෙන් ඇය සන්නිවේදනය ඉදිරිපත් කරයි. ඇය නයිජීරියාවට පිටුවහල් කළහොත් සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියේ 6 සහ 7 වගන්ති යටතේ රාජ්‍ය පාර්ශවය ඇගේ අයිතිවාසිකම් කඩ කරන බව ඇය පවසා සිටී. සම්මුතියේ 3, 6,7, 13 සහ 14 වගන්ති සමඟින් කියවා ඇති 2, 18, 26 සහ 27 වගන්ති යටතේ ඇයගේ අයිතිවාසිකම් රාජ්‍ය පාර්ශවය විසින් උල්ලංඝනය කරන බව ද ඇය කියා සිටී. කතුවරයා පී.බී. මහතාගේ සහාය ඇතිව නේවාසික බලපත්‍රයකින් නයිජීරියාවේ සිට ඩෙන්මාර්කයට පදිංචියට ගොස් ඇත. ඉන්පසුව ඇයව දූෂණයට ලක් කර, නේවාසික බලපත්‍රය ලබා ගැනීමේ ණය ගෙවීම සඳහා ලිංගික සේවිකාවක් ලෙස සේවය කිරීමට, ඉහත සදහන් කර පී.බී. මහතා බලකර ඇත. කෙසේ වෙතත්, මෙම ආගමනය සඳහා ඇය සතුව නීත්‍යානුකූල ලියකියවිලි නොමැති බවත්, එබැවින් ඇය මිනිස් ජාවාරමට ගොදුරු වූ බවත් පසුව අනාවරණය විය. ඉන් අනතුරුව ඇය සරණාගතභාවය ඉල්ලා ගොනු කළාය. පදිංචි ස්ථානය නොදන්නා බැවින් මෙම අයදුම්පත ප්‍රතික්ෂේප වී ඇත

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

තීන්දුව

සම්මුතියේ 2(3) (අ) වගන්තියට අනුව, වත්මන් නඩුවේ කතුවර​යා වන ඔසායි ඔමෝ- අමෙනහවොන් හට, අවදානම් කළමණාකිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇයගේ ප්‍රකාශය සම්පූර්ණයෙන් නැවත සලකා බැලීම ඇතුළුව, සිවිල් සහ දේශපාලන අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියහි 6 සහ 7 වගන්තිවලට පටහැනිව ඇය නැවත නයිජීරියාවට පැමිණිය යුතුද සඳ​හා, සම්මුතිය යටතේ රාජ්‍ය පාර්ශවයේ වගකීම් සහ කමිටුවේ වර්තමාන අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින්

ඵලදායී පිළියමක් සැපයීමට රාජ්‍ය පාර්ශවය බැඳී සිටී.

 

මීට අමතරව සරණාගතභාවය සඳහා වූ ඇගේ ඉල්ලීම නැවත සලකා බලන අතරතුර, කතුවරිය සහ ඇගේ බාලවයස්කාර දරුවා නයිජීරියාවට නෙරපා හැරීමෙන් වළකින ලෙස රාජ්‍ය පාර්ශවය​ට අභියාචනා කර ඇ​ත. එසේ​ම, රාජ්‍ය පාර්ශව, තම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන බලධාරීන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන මිනිස් ජාවාරමට ගොදුරු වූවන්ගෙන් සරණාගතභාවය සඳහා වන ඉල්ලීම් සඳහා විශේෂ සැලකිල්ලක් නොදැක්වීමේ ප්‍රතිපත්තිය සමාලෝචනය සිදු   ක​ළ යුතුය.