මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, වරකාපොල එදිරිව අලවලයාලාගේ විල්සන් සහ තවත් අය

අධිකරණය
වරකාපොල මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහයේ 81 වගන්තිය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
20/04/2015
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

සමථ වීම

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

ස්ථානාධිපති, පොලිස් ස්ථානය, වරකාපොල එදිරිව අලවලයාලාගේ විල්සන් සහ තවත් අය

අංක 75194 එම්සී වරකාපොල

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

සටහන්: අධිකරණ වාර්තාව අපැහැදිලියි. නිකුතු විස්තරය Minormatters Initiative වාර්තා වලින් උපුටා ගන්නා ලදී.

 

2012 දෙසැම්බර් 16 වැනි දින වරකාපොළ ග්‍රේස් මාහේන දේවස්ථානයේ (කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ) දේවගැතිවරයාට සහ කිතුනුවන්ට පහරදීම. දේවගැතිවරයා, ඔහුගේ බිරිඳ සහ තවත් කිහිප දෙනෙකු ඔහුගේ නිවසේ යාඥාවේ යෙදී සිටියදී 50ක පමණ විශාල පිරිසක් බෞද්ධ භික්ෂූන් වහන්සේලා 20 නමක් පමණ සමඟ පෙරවරු 10ට පමණ නිවසට ඇතුළු වූ අතර එහිදී ප්‍රහාරය සිදු වී ඇත. ප්‍රහාරකයන් නිවස තුළ තිබූ ගෘහ භාණ්ඩ හා උපකරණ කඩා බිඳ දැමීමට කටයුතු කර ඇති බව වාර්තා වේ. දේවගැතිවරයා සහ ඔහුගේ බිරිඳ ප්‍රතිකාර සඳහා වරකාපොල රෝහලට ඇතුළත් කර ඇත. එක් බෞද්ධ භික්ෂුවක් සහ තවත් ප්‍රහාරකයින් තිදෙනෙක් පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්හ.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

(කරුණු නොමැත – පවතින ලියකියවිලි සමථ වීමට පමණක් අදාළ වේ)

තීන්දුව

(කරුණු නොමැත – පවතින ලියකියවිලි සමථ වීමට පමණක් අදාළ වේ)