මුල් පිටුව ශ්‍රි ලංකා නඩු තීන්දු ජී. සුනිල් ජයතිස්ස සහ වෙනත් අයෙක්

අධිකරණය
මීගමුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය
විනිසුරු මඩුල්ල
අදාළ නොවේ
මුලික වචන
98 වගන්තිය, අපරාධ නඩු විධාන සංග්‍රහය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

අදාළ නොවේ

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
02/08/2019
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
නඩුවට අදාළ සැලකිය යුතු තොරතුරු

අදාළ නොවේ

අනෙකුත් තොරතුරු

අදාළ නොවේ

ජී. සුනිල් ජයතිස්ස සහ වෙනත් අයෙක්

L89921

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

ජයතිස්ස දේවගැතිවරයාට එරෙහිව ශබ්ද දූෂණය වැනි චෝදනා එල්ල විය. ප්‍රදේශයේ මහ නාහිමියන් (අම්බලම්මුල්ල ගංගාරාම විහාරය) මේ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි කරන බව පෙනේ. ඒ අවට කතෝලික දේවස්ථානයක ඉරුදින දේව මෙහෙයන් හා ඒ ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම් සමග එක්ව ඉදිකිරිම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන්ට මහජන පීඩාවක් සිදුවන බවට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

චෝදනා කරන ලද ආගමික හෝ විශ්වාසයේ අයිතිය  උල්ලංඝනය – ප්‍රකාශනය : නමස්කාරය, පිළිපැදීම, පරිචයන්, ඉගැන්වීම

තීන්දුව

පාර්ශවකරුවන් සාමකාමීව පදිංචිව සිටින බවත්, ගැටුම සමථයකට පත් කර ඇති බවත් මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ උපදෙස් පරිදි පොලිසිය වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළේය. ශබ්ද දූෂණය සම්බන්ධ ගැටළු නොමැති බව වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

 

ඉදිරි නඩු දිනවලදී පොලිස් වාර්තාවට අනුව සාමය ආරක්ෂාව පවතින්නේ නම් නඩුව ඉල්ලා අස්කර ගැනීමට නියමිතය.