முகப்பு பக்கம் இலங்கை வழக்குகள் கோவிட்- 19 இல் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கட்டாயமாக தகனம் செய்வது தொடர்பாக

நீதிமன்றம்
உச்ச நீதிமன்றம்
Bench
Key words
உறுப்புரை 14(1) (e)
Cases referred to
Counsel who appeared
முடிவு திகதி
1/12/2020
Judgement by Name of Judge/s
Noteworthy information relating to the case
Other information

கோவிட்- 19 இல் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கட்டாயமாக தகனம் செய்வது தொடர்பாக

S.C.F.R. No. 106/20 With (FR) No. 103/20, 104/20, 107/20, 109/20, 111/20, 116/20, 117/20, 118/20, 130/20, 140/20, & 151/20

Facts of the case

முஸ்லிம், கிறிஸ்தவ மற்றும் கத்தோலிக்க சமூகங்களைச் சேர்ந்த மனுதாரர்கள், இலங்கை அரசாங்கத்தின் பலவந்தமாக தகனம் செய்யும் கொள்கையை அது மதச் சுதந்திரம் மற்றும் சில நம்பிக்கைகளின் உரிமையை மீறுவதாகவும், மேற்படி ஒழுங்குமுறை உண்மையில், சட்டத்தை மீறுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர். சட்டமே அடக்கம் அல்லது தகனம் செய்வதை அனுமதிப்பதால் இந்நடைமுறை சட்டத்தை மீறுவதாக குறிப்பிடப்பட்டது.

Findings related to FoRB

மதம் அல்லது நம்பிக்கைக்கான சுதந்திரத்தின் மீறல்- வெளிப்படுத்துகை- வழிபாடு, அனுட்டிப்பு, பின்பற்றுதல், போதனை, பாரபட்சம்

Holding/Decision

வழக்கினைத் தொடர அனுமதி மறுக்கப்பட்டது.