முகப்பு பக்கம் இலங்கை வழக்குகள் Officer in Charge, Akkaraipattu v. Mohamed Muhusini Mohamed Nowsath  and another

நீதிமன்றம்
அக்கரைப்பற்று நீதவான் நீதிமன்றம்
Bench
பொருத்தமானதல்ல
Key words
தண்டனை சட்டக் கோவையின் பிரிவுகள் 146, 140, 386 மற்றும் 32
Cases referred to

பொருத்தமானதல்ல

Counsel who appeared
முடிவு திகதி
06/01/2020
Judgement by Name of Judge/s
பொருத்தமானதல்ல
Noteworthy information relating to the case

பொருத்தமானதல்ல

Other information

பொருத்தமானதல்ல

Officer in Charge, Akkaraipattu v. Mohamed Muhusini Mohamed Nowsath  and another

58817/PC/2020

Facts of the case

இவ்வழக்கில் பெயரிடப்பட்டுள்ள அனைத்து குற்றவாளிகளும் குற்றச் செயலொன்றை புரியும் எண்ணத்துடன் அட்டாளைச்சேனையில் உள்ள பள்ளிவாசலொன்றில் குழுமியதுடன் பள்ளிவாசலிலிருந்து ஏழு பொருட்களைத் திருடியிருந்தனர். அனைவரும் மூன்று குற்றங்களுக்காக குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்:

 

  • இலங்கையின் தண்டனைச் சட்டக் கோவையின் பிரிவு 146 இன்கீழான சட்டமுரணான ஒன்றுகூடல் (பிரிவு 140 உடன் இணைத்து வாசிக்கப்பட வேண்டும்)

 

  • இலங்கையின் தண்டனைச் சட்டக் கோவையின் பிரிவு 146 இன்கீழான அசையும் ஆதனத்தினை நேர்மையீனமாக தமது சொந்த பாவனைக்காகத் தவறாகக் கையாள்தல் (பிரிவு 386 உடன் இணைத்து வாசிக்கப்பட வேண்டும்)

 

இலங்கையின் தண்டனைச் சட்டக் கோவையின் பிரிவு 386 இன்கீழான அசையும் ஆதனத்தினை நேர்மையீனமாக தமது சொந்த பாவனைக்காகத் தவறாகக் கையாள்தல் (பிரிவு 32 உடன் இணைத்து வாசிக்கப்பட வேண்டும்)

Findings related to FoRB

மதம் அல்லது நம்பிக்கைக்கான சுதந்திரத்தின் மீறல் தொடர்பான விடயம்- வன்முறை- உடல்ரீதியற்றது

Holding/Decision

நீதிமன்றமானது நட்டஈடு எதுவுமின்றி குற்றவாளிகளை விடுதலை செய்ய இணங்கியது. குற்றவாளிகள் முதலாம் குற்றச்சாட்டிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டதுடன், ஏனைய குற்றச்சாட்டுக்கள் தொடர்பாக இணக்க அடிப்படையில் விடுவிக்கப்பட்டனர்.