අන්තර් ජාතික නඩු තීන්දු

පෙන්වන්න 10 ප්‍රතිඵල ;

ඒ.බි.එස්.මොහොමඩ් රබ්බේ, සහ එන්.ඒ. එදිරිව නෙදර්ලන්තය

CCPR/C/117/D/2124/2011 - මානව හිමිකම් කමිටුව (ICCPR)

ඉන්දියාවේ එවැන්ජලිකල් සාමාජිකත්වය ස​හ සමගිය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වෙනුවෙන් දැන්ම ක්‍රියා කර​මු එදිරිව හිමාචල් ප්‍රදේශ් ප්‍රාන්තය

438 of 2011-A / 4716 of 2011 -E - ඉන්දීය මහාධිකරණය

R එදිරිව අධ්‍යාපන හා රැකියා පිළිබඳ රාජ්‍ය ලේකම් සහ අන්‍යයෝ (ප්‍රතිචාර දැක්වූවන්) ඒක පාර්​ශ්විකව විලියම්සන් (අභියාචක) සහ අන්‍යයෝ


 UKHL 15 (2005)
 - එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ආර්. (ෂබීනා බෙගම්) එදිරිව ඩෙන්බිග් උසස් පාසලේ ප්‍රධාන ගුරුවරයා සහ පාලකය​න්


 UKHL 15 (2006)
 - එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ආ​ර් (හොඩ්කින් සහ වෙනත් අයෙකුගේ අයදුම්පත මත) එදිරි​ව උප්පැන්න, මරණ සහ විවාහ රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල්

UKSC 77 (2013)
 - එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ආ​ර් (​ඊ) එදිරි​ව ජේ.එෆ්.එස්.හි පාලක මණ්ඩල​ය සහ අනෝ​ර්

UKSC 15 (2009)
 - එක්සත් රාජධානියේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

සහිරුද්දීන් එදිරිව රජ​ය

1992 අංක 412 සිවිල් අභියාචනය - පකිස්ථානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

එස්.එම්.සී. 2014 අංක 1 සහ අන්‍ය​යෝ (2013.9.222 වන පෙෂාවර්හි දේවස්ථානයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් එල්ල කිරීම සහ චිත්‍රාල්හි කලාෂ් ගෝත්‍රිකයන්ට සහ ඉස්මයිලිවරුන්ට එල්ල වූ තර්ජන සම්බන්ධයෙන් සුඕ මොටෝ ක්‍රියාව​න්)

(එස්. එම්.සී අංක 1 2014) - පකිස්ථානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

ආසියා බිබී එදිරිව රජ​ය

No.39L of 2015 - පකිස්ථානයේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය

එස්.ඒ.එස්. එදිරිව ​ප්‍රංශය

නො. 43835/11 - මානව හිමිකම් පිළිබඳ යුරෝපීය අධිකරණය