சர்வதேச வழக்குகள் வழக்குகள்

காட்டும் 10 results ;

S.M.C. No. 1 of 2014 and others (பேஷாவரில் உள்ள தேவாலயமொன்றில் 2013.09.22 அன்று இடம்பெற்ற தற்கொலை குண்டு தாக்குதல் மற்றும் கலாஷ் பழங்குடிகள் மற்றும் சித்ரால் இல் வசிக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அச்சுறுத்தல்கள் தொடர்பாக அவரகளால் செய்யப்பட்ட முறையீடு)

SMC No.1 of 2014 - பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம்

Evangelical Fellowship of India & Act Now for Harmony and Democracy v. State of Himachal Pradesh

438 of 2011-A / 4716 of 2011 -E - இந்திய மேல் நீதிமன்றம்

R v. Secretary of State for Education and Employment and others (Respondents) ex parte Williamson (Appellant) and others

UKHL 15 (2005) - ஐக்கிய இராச்சியத்தின் உச்ச நீதிமன்றம்

R. (Shabina Begum) v. Headteacher and Governors of Denbigh High School

UKHL 15 (2006) - ஐக்கிய இராச்சியத்தின் உச்ச நீதிமன்றம்

R (on the application of Hodkin and another) v Registrar General of Births, Deaths and Marriages

UKSC 77 (2013) - ஐக்கிய இராச்சியத்தின் உச்ச நீதிமன்றம்

R (E) v Governing Body of JFS & Anor

UKSC 15 (2009) - ஐக்கிய இராச்சியத்தின் உச்ச நீதிமன்றம்

Zaheeruddin v. State

Civil Appeal No.412 of 1992 - பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம்

Asia Bibi v. The State

No.39L of 2015 - பாகிஸ்தான் உச்ச நீதிமன்றம்

S.A.S. v France

No. 43835/11 - மனித உரிமைகளுக்கான ஐரோப்பிய நீதிமன்றம்

Rev. Satya Ranjan Majhi and anr. v. State of Orissa and Ors.

AIR 2003 Ori 2003 2003 I OLR 404 - இந்திய மேல் நீதிமன்றம்