අධිකරණය
(විදේශීය අධිකරණයක් නම්, රාජ්‍යය දක්වන්න)
විනිසුරු මඩුල්ල
N/A
මුලික වචන
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත, හෘද සාක්ෂියෙහි,කථනයෙහි, ප්‍රකාශනයෙහි, ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශනයෙහි අයිතිය
සඳහන් කර ඇති වෙනත් නඩු

N/A

පාර්ශවයන් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි නීතිඥවරුන්
තීන්දුව ලබා දුන් දුනය
අදාළ නොවේ
තීන්දුව ලබා දුන් විනිසුරුතුමා/විනිසුරුවරු
අදාළ නොවේ
අනෙකුත් තොරතුරු

මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ ලේඛන නොතිබූ බැවින් ඉහත තොරතුරු මුලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම මත පදනම් වේ.

අහ්නාෆ් ජාසීම්

B13101/19

නඩුවේ සිද්ධිමය කරුණු

 

චූදිතයා කවියෙකු සහ ගුරුවරයෙකු වන අතර, ඔහු කලින් කලට ලියූ කවි එකතුවක් වන ‘නවරසම්(நவரச)’ නමින් දෙමළ කවි පොතක් ප්‍රකාශයට පත් කළේය.

 

මවගේ ආදරය, මත්ද්‍රව්‍ය හා මත්පැන් භාවිතය, ස්වයං විනය සහ සාර්ථකත්වය සඳහා අභිප්‍රේරණ කවි, යුද්ධයට එරෙහි කවි, ඉස්ලාමීය ඉතිහාසය සහ වර්තමානය පිළිබඳ කවි වැනි පෞද්ගලික සහ සමාජීය ජීවිතය සහ වර්තමාන සිදුවීම් ඇතුළු පුළුල් පරාසයක මාතෘකා ‘නවරසම්’ කෘතියේ අඩංගු වේ.

 

කෙසේ වෙතත්, ප්‍රචණ්ඩත්වය/අන්තවාදය උසිගැන්වීමේ පදනම මත, ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ නිකුත් කරන ලද රැඳවුම් නියෝගයක් හරහා චූදිතයා අත්තනෝමතික ලෙස අත්අඩංගුවට ගෙන රඳවා තබා ගන්නා ලදී.

 

තවද, ඉහත කී විත්තිකරුට තමාට එරෙහිව චෝදනා කරන ප්‍රකාශ ලබා දෙන ලෙස නිලධාරීන්ගේ බල කිරීම්වලට ලක් වන ලදී. එමගින් ඔහු නලීමියා ඉස්ලාමීය අධ්‍යයන ආයතනයෙන් ඉගෙන ගනිමින් සිටි අන්තවාදී අදහස්වලට නිරාවරණය වූ බවත්, පසුව ගුරුවරයෙකු ලෙස සිසුන්ට අන්තවාදය ඉගැන්වූ බවත් ප්‍රකාශ කිරීමට ඔහුට විශේෂයෙන් බල කෙරුනි.

 

චෝදනා කරන ලද ආගමික සහ විශ්වාසයේ අයිතිය උල්ලංඝනය කිරීම

අදාළ නොවේ

තීන්දුව

N/A