இலங்கை வழக்குகள்

காட்டும் 10 results ;

F.F. Rameez and others v. Principal, Tri/Tri Sri Shanmugam Hindu Ladies College, Trincomalee and others

HRC/TCO/27/18 - இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு

N.M. Junaideen v. Inspector N.P, Kasthuriarachchi, Officer in Charge, Police Station, Hindogama

HRC/AP/344/12 - இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு

S.D.N. Priyanganie v. Principal, Maliyadeva College, Kurunegala

HRCSL/199.16/L6 - இலங்கை மனித உரிமைகள் ஆணைக்குழு

Naomi Michelle Cokeman v AG and Others

SCFR 136/2014 - உச்ச நீதிமன்றம்

கோவிட்- 19 இல் பாதிக்கப்பட்டவர்களை கட்டாயமாக தகனம் செய்வது தொடர்பாக

S.C.F.R. No. 106/20 With (FR) No. 103/20, 104/20, 107/20, 109/20, 111/20, 116/20, 117/20, 118/20, 130/20, 140/20, & 151/20 - உச்ச நீதிமன்றம்

Ven. Ellawala Medananda Thero v District Secretary, Ampara and Others

[2009] 1 SLR 54 - உச்ச நீதிமன்றம்

A Bill to incorporate the New Wine Harvest Ministries

S.C. Special Determination No. 2/2003 - உச்ச நீதிமன்றம்

A Bill on ‘Provincial of the Teaching Sisters of the Holy Cross of the Third Order of Saint Francis in Menzingen of Sri Lanka (Incorporation)’

S.C. Special Determination No. 19/2003 - உச்ச நீதிமன்றம்

Karuwalagaswewa Vidanelage Swarna Manjula et al. v. C.I.V.P.J. Pushpakumara et al.

S.C.F.R. No. 241/14 - உச்ச நீதிமன்றம்

வலுக்கட்டாயமாக மதம் மாற்றப்படுவதைத் தடுக்கும் சட்டமூலம்

SC Special Determination Nos. 2-22/2004 - உச்ச நீதிமன்றம்